Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2019/2020 (Page 3/12) - (1179 Entreprises)

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2020 (Dhs)
Variation CA
2019/2020
Resultat d'exploitation
2020 (Dhs)
Variation RE
2019/2020
Stock Variation Stock
2019/2020
Charges personnel Variation Charges
2019/2020
Bourse ISO
201 Mci Maroc 273 247 612 +8.64% 5 808 335 +14.66% 17 291 800 -46.11% 2 355 885 +2.70% infos +
202 Top Négoce* 128 928 037 -5.98% 11 088 309 +14.63% 12 111 509 -36.74% 6 315 958 +12.73% infos +
203 Sicatra 112 825 758 +13.30% 3 915 681 +14.57% 11 578 006 +55.51% 8 000 530 -0.07% infos +
204 Peugeot Citroen Ds Maroc 483 815 654 +16.48% 46 435 847 +14.21% 0 357 391 685 +28.56%
205 LATSIMA 155 518 176 +29.12% 13 794 374 +14.13% 60 643 143 +83.16% 23 490 422 +5.10% infos +
206 SOCIETE AMLAL DISTRIBUTION 174 190 123 +12.93% 3 785 753 +13.59% 76 229 532 +91.74% 5 550 975 +60.40%
207 Euro africaine des eaux 171 050 606 +1.12% 48 389 656 +13.41% 13 993 899 -4.76% 5 141 024 +7.64% infos +
208 Maghreb Accessoires 306 888 159 -7.51% 22 267 637 +13.32% 76 839 714 -10.31% 22 334 492 +0.87% infos +
209 Cochepa 111 838 318 -1.55% 3 547 712 +13.20% 55 328 232 +8.68% 8 420 162 +3.34% infos +
210 A.R Negoce 186 987 978 -10.85% 3 346 872 +13.07% 1 749 876 -74.49% 173 991 0.00%
211 Cipla Maroc 146 036 388 +13.76% 36 710 976 +12.96% 13 154 902 -8.96% 17 191 058 +4.88%
212 Riva industrie* 2 126 557 520 +5.27% 133 350 878 +12.92% 248 415 221 +660.90% 37 174 200 +28.86% infos +
213 Nador céréales 1 138 307 982 +25.63% 44 836 665 +12.86% 265 374 033 +78.75% 13 798 991 +32.59% infos +
214 Sothema 1 809 916 362 +5.93% 365 983 087 +12.85% 559 354 615 +16.79% 251 202 350 +9.64% infos +
215 Sotrafrique 220 402 404 +21.09% 5 632 416 +12.73% 342 341 -16.14% 7 189 653 +0.60% infos +
216 Elhallaoui entreprise 322 970 419 -16.03% 14 383 578 +12.71% 140 433 340 +15.39% 37 263 338 -0.71% infos +
217 FKL 156 407 978 -51.38% 20 147 206 +12.38% 228 280 738 -31.13% 0 0.00%
218 Grands moulins Souss Draa 175 206 284 -7.77% 7 832 001 +12.38% 21 685 638 +23.44% 4 336 148 +1.60% infos +
219 Cpre pharmaceutique 735 669 864 +8.85% 24 935 075 +12.14% 80 958 394 -25.10% 19 977 388 +7.60% infos +
220 Dislog 1 796 085 364 +9.70% 57 329 409 +11.65% 165 877 414 -21.43% 132 226 067 +4.15% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Resultat d'exploitation
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Stock Variation Stock
2019/2020
Charges personnel Variation Charges
2019/2020
Bourse ISO
221 Staport 320 039 106 +11.06% 9 359 479 +11.54% 97 870 778 +19.39% 30 002 427 +50.07% infos +
222 Eri-ser 162 057 113 +2.10% 13 191 753 +11.46% 9 788 319 -44.56% 10 866 371 +7.95% infos +
223 Ould Bouazza 856 720 343 -12.03% 20 632 519 +11.23% 61 457 380 +20.87% 7 320 437 +6.66% infos +
224 Interfer 265 489 024 -2.31% 12 003 861 +10.82% 63 135 566 -19.09% 13 714 350 +3.55% infos +
225 Dalia foods 225 491 381 +12.76% 9 717 066 +10.63% 29 733 433 -2.58% 11 688 093 +12.19% infos +
226 S.e.v.a.m. 522 116 839 -7.22% 101 010 169 +10.41% 218 089 680 +10.29% 68 350 599 -1.72% infos +
227 Agri trade Maroc 302 145 815 +11.67% 17 301 402 +10.39% 72 689 414 -14.87% 7 110 263 -0.98% infos +
228 Fruprep 161 826 294 -8.93% 26 813 726 +10.10% 29 285 376 -33.51% 9 691 419 -0.35% infos +
229 Overseas Maroc 194 516 985 +15.01% 30 804 729 +9.87% 0 10 494 715 +12.32%
230 Ricamaroc 200 068 687 -12.85% 10 564 254 +9.82% 22 013 660 +201.49% 8 798 390 +12.19% infos +
231 Eramédic 153 642 690 +0.41% 24 177 114 +9.54% 24 743 861 +10.48% 15 532 331 -5.43% infos +
232 Antolin Tanger 435 410 042 +51.85% 12 779 701 +9.50% 48 632 286 +42.79% 32 320 815 +14.93% infos +
233 Microdata 678 986 530 +2.14% 99 941 345 +9.27% 32 716 333 -52.76% 26 566 484 +8.70% infos +
234 Cooper Sophadet 189 643 125 +3.95% 3 957 701 +8.99% 31 020 360 +9.12% 7 226 627 +9.47% infos +
235 Hamag Project & Forwarding 171 549 811 +4.46% 4 739 880 +8.80% 6 926 262 +768.94% 7 262 300 -2.44% infos +
236 SAMADI AUTO 110 912 368 +5.20% 4 246 901 +8.73% 8 905 735 +10.18% 2 569 006 +13.60%
237 UNI MAGRI 122 311 668 +18.24% 3 897 664 +8.54% 53 820 978 +54.41% 1 242 977 +17.58% infos +
238 S.c.p.c.-Sapel 426 757 650 +1.53% 39 503 151 +8.41% 58 301 314 -15.16% 21 305 335 +23.77% infos +
239 Intersig Maroc 191 476 382 -14.30% 13 156 365 +8.18% 41 442 286 -38.72% 17 048 962 -4.74% infos +
240 Cosmos Electro 365 052 664 -2.20% 7 762 202 +8.15% 121 465 209 +0.58% 19 080 876 -25.60% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Resultat d'exploitation
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Stock Variation Stock
2019/2020
Charges personnel Variation Charges
2019/2020
Bourse ISO
241 Rahal entreprise 159 285 757 +8.35% 6 124 742 +8.07% 2 027 374 -77.53% 13 131 207 +3.05% infos +
242 Conedmar sarl 231 931 146 +2.94% 11 830 710 +7.64% 134 678 481 +37.07% 3 933 168 -10.09% infos +
243 Dachser Morocco 157 404 287 -0.72% 17 687 376 +7.45% 0 34 912 846 -0.68% infos +
244 Imcd maroc 131 729 052 -0.28% 9 766 397 +6.66% 28 833 186 +36.79% 9 320 326 -17.64% infos +
245 Bouyachtate entreprise 129 324 495 +8.63% 4 307 965 +6.60% 40 931 700 -6.28% 7 400 986 +13.09% infos +
246 Iberma 236 319 647 +7.96% 48 213 788 +6.53% 64 583 672 +2.28% 41 009 047 -2.20% infos +
247 Dijla fer 451 903 137 -25.19% 8 244 195 +6.41% 0 11 057 458 +0.54% infos +
248 Multigrain 231 266 325 +28.16% 12 941 796 +6.26% 82 257 124 +37.88% 2 354 375 +12.80% infos +
249 Louisiane de Promotion 112 087 386 +7.07% 32 246 473 +5.90% 182 703 437 -24.77% 4 705 553 +11.07%
250 Bodor mills 652 496 656 +23.83% 13 586 292 +5.04% 145 382 977 +11.53% 7 082 497 +12.40% infos +
251 Groupe mojazine 891 548 716 -5.59% 30 425 125 +4.94% 297 310 232 +5.51% 74 006 111 -11.33% infos +
252 T.m.s.a. - Tanger Med 71 715 796 +4.70% 0 25 266 487 +15.43% infos +
253 MEDIPRO PHARMA 115 077 080 +0.49% 7 935 390 +4.58% 12 580 102 +42.20% 14 665 581 +5.61% infos +
254 Comptoir agricole du Souss 807 919 966 +3.16% 99 666 761 +4.57% 114 135 907 +39.44% 36 781 658 +17.89% infos +
255 Médicaments Distribution- MD5 179 272 597 +10.05% 2 816 549 +4.53% 31 612 361 -3.19% 4 823 953 -4.30% infos +
256 Logistique Distribution Médicaments 410 322 695 -2.70% 11 859 175 +4.51% 49 547 564 -16.44% 13 682 699 +10.79%
257 Webhelp Maroc 349 566 750 -2.19% 26 663 621 +4.42% 0 185 414 168 +4.64% infos +
258 Gholami bois 140 072 064 -19.09% 11 577 797 +4.41% 55 376 943 +2.28% 2 289 094 -16.40% infos +
259 Sophaca 252 216 141 +3.72% 7 792 752 +4.33% 68 316 773 +8.95% 8 852 138 +6.34% infos +
260 Jti 188 480 379 +0.38% 12 444 941 +4.08% 0 56 807 280 +16.16% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Resultat d'exploitation
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Stock Variation Stock
2019/2020
Charges personnel Variation Charges
2019/2020
Bourse ISO
261 Cobomi 1 031 331 937 -2.76% 43 442 538 +4.02% 65 181 571 -18.02% 33 941 972 -3.67% infos +
262 CAPITALE CERAMIQUE 114 944 890 +13.39% 12 420 245 +3.79% 18 123 365 +395.64% 4 767 979 +30.65% infos +
263 Laprophan* 1 114 636 974 +8.10% 101 387 125 +3.65% 297 791 777 +35.07% 170 202 821 +8.28% infos +
264 Dragon gaz 177 509 986 +8.42% 16 480 497 +3.60% 0 308 830 -1.71% infos +
265 Agma - Lahlou Tazi 70 287 004 +3.56% 0 45 267 476 -0.89% infos +
266 Business casablanca 2S 243 788 134 +1.20% 21 824 400 +3.31% 0 176 013 717 +1.57% infos +
267 Campezo 128 457 923 -19.53% 11 546 849 +3.09% 14 897 590 -15.07% 23 109 867 +6.87% infos +
268 Novatis 994 464 183 -3.47% 180 537 383 +2.89% 255 473 008 +45.40% 22 999 578 +15.03% infos +
269 Recamed 353 462 038 +14.69% 5 312 081 +2.65% 54 030 007 +10.57% 8 313 754 +14.92% infos +
270 Dicapa 250 774 525 -31.63% 21 345 110 +2.45% 138 694 404 +15.82% 13 840 198 -23.82% infos +
271 Electro pro 113 121 676 -1.15% 5 501 508 +2.38% 23 188 953 -32.10% 4 744 695 -17.47% infos +
272 Rouandi 391 946 104 +5.23% 17 005 668 +2.19% 40 637 338 +56.21% 49 515 884 +32.21% infos +
273 Emene Prefa 184 601 779 -9.04% 15 215 550 +2.07% 1 701 593 +8.64% 7 447 774 +24.39% infos +
274 Matrelec 100 470 440 +2.82% 3 438 490 +1.86% 11 480 446 -14.46% 2 944 190 -5.80% infos +
275 Mahatta 111 688 664 -17.46% 3 136 792 +1.85% 14 803 212 -4.61% 21 374 228 +1.63% infos +
276 Chantiers marocains modernes 297 612 953 -10.18% 24 172 581 +1.80% 7 762 567 +62.83% 29 395 379 -3.90% infos +
277 Silda 526 840 040 +24.08% 20 666 264 +1.79% 20 504 458 +66.60% 46 424 170 +31.09% infos +
278 Vital fer 514 022 947 -23.81% 10 638 154 +1.73% 246 762 800 +4.98% 15 660 161 +12.83% infos +
279 C.b.g.s. 688 700 863 -16.97% 18 167 115 +1.61% 26 079 490 -13.08% 54 403 757 -3.96% infos +
280 Atner 284 580 232 +1.35% 18 235 139 +1.50% 19 640 143 -35.31% 49 879 684 +18.34% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Resultat d'exploitation
2020 (Dhs)
Variation
2019/2020
Stock Variation Stock
2019/2020
Charges personnel Variation Charges
2019/2020
Bourse ISO
281 Valoris Management 137 773 899 +12.52% 52 778 302 +1.46% 0 10 490 079 +0.08% infos +
282 Prince auto 185 346 675 -8.44% 3 026 597 +1.41% 33 282 127 -16.66% 5 682 880 -9.17% infos +
283 Irri Sys* 134 569 842 -11.42% 9 786 609 +1.32% 10 072 027 +6.63% 13 031 798 +17.35% infos +
284 EGCA 140 066 698 +20.90% 3 109 687 +0.93% 9 604 178 +8.84% 5 209 114 +11.03%
285 Bp Shore Back Office 159 329 844 +2.83% 36 304 299 +0.79% 0 84 308 059 +4.48% infos +
286 Safi Energy company 4 283 556 878 +24.92% 2 309 407 610 +0.70% 228 218 428 +810.52% 92 245 929 +12.16%
287 L.a.p. 243 693 063 +0.54% 11 505 413 +0.53% 131 396 346 +10.85% 41 723 932 +7.41% infos +
288 Robelbois 468 256 959 -6.96% 23 989 398 +0.49% 129 111 316 +7.00% 31 829 830 +3.26% infos +
289 Abhaje frères 164 938 031 -38.81% 6 856 635 +0.45% 118 292 235 +53.14% 29 154 033 -18.60% infos +
290 Dalia commodities exchange 660 848 986 +20.36% 26 962 801 +0.41% 138 797 599 +143.11% 4 665 494 -7.03% infos +
291 Sophatlantic 258 267 000 +7.99% 5 668 938 +0.08% 39 856 009 +20.40% 4 473 559 -7.41% infos +
292 Industrielle exploitation énergies -Siden 189 044 131 0.00% 5 479 764 0.00% 20 754 777 0.00% 10 544 993 0.00% infos +
293 Elser - Electro Serghini 225 489 462 -6.85% 4 432 723 -0.15% 52 186 700 -25.24% 2 738 618 +2.90% infos +
294 Globaldis 194 835 465 +10.70% 2 900 723 -0.33% 0 6 185 032 +3.41% infos +
295 Gpm 820 624 573 +1.57% 18 149 900 -0.36% 148 999 708 -8.83% 25 925 805 +4.88% infos +
296 Comarbois 462 387 115 -8.46% 22 193 589 -0.45% 167 688 421 -10.17% 29 348 136 +5.28% infos +
297 Mobile Up 150 764 529 +1.56% 5 859 375 -0.53% 7 064 265 +4.25% 5 158 366 -6.97%
298 Imandy Grains 147 336 447 +11.29% 7 019 454 -0.58% 10 850 832 +17.35% 0 0.00% infos +
299 Mikafric 122 827 121 -2.81% 7 137 613 -0.70% 7 174 185 -61.01% 21 239 685 +0.10% infos +
300 Ingelec 889 874 020 -3.71% 50 690 067 -0.77% 281 272 541 -8.89% 0 -100.00% infos +

Remonter en haut(Informations sous toutes réserves ou omissions.)