Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2017/2018 (Page 9/15) - (1456 Entreprises)

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2018 (Dhs)
Variation CA
2017/2018
Resultat d'exploitation
2018 (Dhs)
Variation RE
2017/2018
Stock Variation Stock
2017/2018
Charges personnel Variation Charges
2017/2018
Bourse ISO
801 Gilmarfer 138 337 722 +2.20% 2 228 044 -43.58% 74 446 571 +3.59% 8 750 430 -4.45% infos +
802 Mr Bricolage - Brico invest 221 803 660 +20.39% 1 551 020 -43.94% 92 446 322 +25.34% 21 034 016 +25.89% infos +
803 Porelar 101 301 301 -5.68% 7 207 733 -44.26% 174 830 -16.93% 59 187 093 -1.27% infos +
804 Margafrique 525 747 384 +18.33% 14 578 847 -45.00% 156 358 914 27 319 879 +7.17% infos +
805 Vibrato 137 775 781 -41.80% 9 618 046 -45.75% 174 515 271 -29.47% 295 195 -2.72%
806 Komax 215 884 522 +15.03% 3 276 926 -46.14% 17 358 904 -40.22% 10 436 665 +24.14% infos +
807 Anfa place hotel 199 256 215 +13.25% -20 451 902 -46.30% 1 676 386 +42.37% 64 498 692 +6.77% infos +
808 Longométal armatures 251 555 371 -1.70% 2 652 528 -46.70% 24 620 371 +12.38% 13 156 069 -13.00% infos +
809 Cristal cérame 202 405 757 +0.42% 39 199 952 -46.75% 75 818 899 -4.45% 13 140 788 +7.94% infos +
810 Renault tanger exploitation 31 170 035 562 +9.32% 605 982 694 -46.78% 1 401 797 239 +11.85% 1 010 156 418 +9.36%
811 Deepsea Trading 262 426 179 -24.04% 3 764 113 -47.31% 46 555 649 +6.95% 484 889 +0.53%
812 Armor Industries 244 715 921 -3.15% 34 064 790 -48.24% 63 048 735 +39.53% 31 164 131 +15.56% infos +
813 Bh developpement 125 035 110 -26.83% 23 877 902 -48.51% 245 938 549 -12.44% 459 446 -3.01%
814 Damai travaux divers 105 612 565 -30.65% 1 005 971 -48.95% 7 500 000 93 740 348 -21.88%
815 Moulins Al Madina 207 262 038 +0.03% 2 894 086 -49.51% 27 119 960 -39.76% 3 858 678 +5.98% infos +
816 Michoc 390 303 178 -4.96% 8 742 785 -49.87% 66 276 355 +5.92% 43 673 149 +6.40% infos +
817 Somatrin 236 078 520 +8.58% 4 712 796 -49.99% 6 017 796 -8.85% 23 016 301 +28.78% infos +
818 General privat interim 226 726 933 +28.55% 3 000 591 -50.43% 5 000 000 0 -100.00% infos +
819 Inabensa Maroc 105 886 831 +32.16% -26 259 111 -50.60% 44 767 353 -52.11% 11 874 308 -8.85% infos +
820 Sodap Maroc 195 283 181 -0.42% 15 774 095 -50.76% 31 667 200 +1.13% 17 716 400 +6.66% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Resultat d'exploitation
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Stock Variation Stock
2017/2018
Charges personnel Variation Charges
2017/2018
Bourse ISO
821 Cherrarda de construction (ste entreprise) 116 982 169 -2.75% 3 797 624 -50.99% 20 294 672 -0.80% 18 029 492 -5.55% infos +
822 Souss céréales 547 613 536 -36.20% 17 543 317 -51.19% 110 099 937 -1.75% 4 217 274 -0.52% infos +
823 Bymaro 989 532 408 -29.58% 72 867 383 -51.71% 7 839 236 +12.25% 203 171 886 -17.64% infos +
824 Maroc bureau 324 821 628 +2.91% 11 421 002 -51.75% 95 471 283 -0.46% 69 696 712 -4.31% infos +
825 Belcof 105 753 027 -15.90% 3 794 889 -52.29% 1 679 500 +46.84% 36 493 990 +6.43% infos +
826 Pizza Hut 161 834 943 +7.58% -2 213 586 -52.98% 11 048 612 +5.06% 41 228 018 +6.16% infos +
827 Benaboud alimentation 133 888 753 -14.82% 1 907 358 -53.32% 28 328 902 -17.80% 3 225 952 -13.71% infos +
828 Cietec 134 117 921 +3.16% 4 034 553 -54.89% 47 529 816 -11.10% 9 521 351 +18.89% infos +
829 Taqa North Africa 198 528 771 -9.26% 31 811 902 -54.90% 0 59 361 656 +3.21%
830 Yellowrock 741 018 229 -25.98% 5 894 244 -56.22% 121 473 8 574 942 +3.47% infos +
831 S.r.m. 354 515 035 -4.99% 12 278 222 -56.36% 59 417 504 -29.93% 28 026 674 +19.99% infos +
832 C.b.g.n. 380 080 376 -13.36% -17 937 839 -56.37% 13 585 987 -15.56% 44 696 645 -4.82% infos +
833 Arcol peintures 267 815 374 +3.07% 10 536 923 -56.53% 32 073 468 +7.31% 36 008 253 +6.52% infos +
834 Ifriquia plastic 136 892 374 -11.33% 4 510 977 -56.85% 56 522 527 +10.14% 24 736 342 -1.53% infos +
835 Micagricol 125 206 055 -17.52% 4 909 637 -56.88% 18 008 905 +642.27% 6 168 632 +5.66% infos +
836 Naftam 746 194 885 +12.67% 11 959 752 -58.72% 11 292 612 -2.59% 14 622 399 +16.80% infos +
837 Samsung Electronics 4 761 958 916 -4.35% 99 732 344 -58.76% 292 027 602 +23.98% 93 885 001 -7.85% infos +
838 Toupneu 119 576 198 -28.35% 4 116 001 -59.62% 35 509 572 +27.05% 5 466 268 -13.66% infos +
839 Scania Maroc* 665 065 784 -5.69% 36 986 199 -59.80% 150 891 977 +36.46% 45 315 769 -1.77% infos +
840 Treroc 284 530 535 -2.12% 28 662 759 -60.24% 6 862 652 -27.28% 24 257 664 +14.15% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Resultat d'exploitation
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Stock Variation Stock
2017/2018
Charges personnel Variation Charges
2017/2018
Bourse ISO
841 Viales y obras publicas maroc 114 145 563 +23.38% 3 400 225 -61.06% 0 4 021 142 0.00% infos +
842 Karkachi et Fath 210 383 116 +13.95% 4 755 110 -61.64% 28 949 256 +37.36% 15 450 549 +12.88% infos +
843 A.g.t.t. 127 967 868 -17.15% 6 480 311 -62.52% 0 18 813 499 -0.08% infos +
844 Bourse de Casablanca 5 991 944 -63.51% 0 39 751 211 -2.38% infos +
845 Petro Big 126 556 501 -3.57% 710 617 -63.53% 0 475 552 -16.74%
846 Vilmorin atlas 101 757 722 -1.50% 8 878 057 -63.98% 35 203 780 +29.90% 8 298 507 -10.19% infos +
847 Iskane center 135 767 424 -21.62% 14 521 850 -64.35% 176 339 340 -37.62% 1 887 255 -32.82%
848 Fi Bayti - Sté Immobilière 213 791 051 +64.11% 18 944 046 -64.47% 275 542 706 -24.16% 12 772 538 -26.40% infos +
849 Maroc dessert international 110 383 961 +1.53% 2 023 734 -65.91% 9 412 042 +87.48% 31 982 399 -0.46% infos +
850 Maroc Qualitu Knitting 130 168 844 -0.52% 873 510 -66.78% 69 259 989 +0.49% 21 626 575 -0.59% infos +
851 Stfa sgtm nador 672 593 462 +9.32% -44 871 250 -68.43% 316 509 894 +212.54% 118 566 561 +58.05%
852 Distral Maroc 238 858 242 +0.31% 5 454 049 -70.76% 42 040 958 +11.94% 19 812 927 +1.49% infos +
853 Agi Construction 190 751 693 -23.19% 9 657 369 -71.39% 225 266 101 -19.54% 8 182 132 -22.94%
854 Samine 171 967 420 +37.19% -16 727 210 -73.69% 36 584 418 +46.17% 56 861 949 +4.51% infos +
855 Sepcoiii electric power construction corporation noor branch 374 496 620 -50.11% -170 491 943 -75.69% 0 22 021 556 -42.16%
856 S.v.c.m. 146 735 221 -3.91% 9 066 332 -75.76% 85 211 274 +1.83% 5 514 389 -17.05% infos +
857 S.c.a.m.a. 1 760 656 216 -19.13% 44 810 158 -76.03% 405 313 775 -18.71% 26 469 379 +4.44% infos +
858 Bic maroc 143 326 330 -13.93% -1 797 860 -78.99% 38 058 760 -7.57% 19 027 366 -15.42%
859 Sophasalé 300 015 574 -13.27% 3 330 332 -79.91% 50 929 497 -27.06% 11 296 007 +0.37% infos +
860 Errahma park 139 787 290 -23.72% 27 848 584 -80.11% 491 513 352 -14.11% 147 205 -47.44%
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Resultat d'exploitation
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Stock Variation Stock
2017/2018
Charges personnel Variation Charges
2017/2018
Bourse ISO
861 Smc colles 145 216 510 -11.40% 19 882 263 -80.60% 14 193 239 14 245 332 -0.63% infos +
862 Promopharm 444 532 859 -13.04% 54 724 313 -81.06% 133 013 572 +37.25% 91 417 900 +3.08% infos +
863 Vivo Energy Shell 769 964 959 -15.51% 41 714 957 -82.68% 137 258 954 +0.55% 24 264 460 +31.52% infos +
864 Boston consulting group 190 619 402 -3.35% -1 966 346 -83.68% 2 620 855 110 912 219 +20.65% infos +
865 Epc Explo Maroc 114 515 417 -18.14% 2 517 103 -84.92% 0 33 931 373 -9.15% infos +
866 King generation 131 079 929 -0.39% 4 241 793 -86.06% 13 898 436 -22.78% 4 799 959 -0.43% infos +
867 Riva automobiles 167 658 841 -17.45% 3 539 303 -86.66% 37 038 177 -2.18% 5 272 488 +35.62% infos +
868 Prominox 149 102 885 -26.76% 8 561 832 -86.71% 52 027 491 -20.21% 29 420 205 -45.17% infos +
869 Regie 3 784 501 624 -8.04% 14 797 663 -88.13% 0 17 914 027 +15.49% infos +
870 Boughaz auto 293 577 839 -12.65% 10 794 995 -89.36% 4 308 639 -89.26% 5 330 961 -7.88% infos +
871 Morosco 149 843 017 +86.45% -2 032 445 -90.72% 28 249 968 +2.95% 40 619 189 +2.70% infos +
872 Groupe mojazine 824 646 652 -0.15% 14 035 234 -91.03% 209 989 268 +24.43% 80 755 304 +6.37% infos +
873 Petrom 8 369 001 039 -2.51% 211 377 875 -91.54% 321 865 469 -36.92% 9 031 741 -14.66% infos +
874 Sogea Maroc 690 556 092 +16.25% 33 559 442 -92.48% 13 247 782 -22.89% 90 197 641 +0.22% infos +
875 Akwa immo developpement 140 289 903 -40.49% -21 440 310 -92.61% 634 612 295 -14.19% 12 360 424 -13.30% infos +
876 Inter shipping 609 159 186 +5.95% -4 811 000 -92.62% 4 129 202 -11.08% 34 186 606 +14.59% infos +
877 Ahlam Sakane 129 205 246 -5.56% 19 435 297 -93.18% 0 210 708 0.00%
878 Luxus paper 101 349 178 -11.98% -194 370 -93.43% 9 654 232 -25.83% 6 529 162 -15.57% infos +
879 Baby food maghreb 329 596 913 +11.79% 8 442 350 -94.36% 132 456 640 +38.34% 9 992 057 -12.31% infos +
880 Bmce Capital 3 792 025 -95.76% 132 184 +27.71% 72 857 034 +2.14% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Resultat d'exploitation
2018 (Dhs)
Variation
2017/2018
Stock Variation Stock
2017/2018
Charges personnel Variation Charges
2017/2018
Bourse ISO
881 Alsa tanger 130 483 413 +11.08% -209 355 -97.05% 1 049 295 -25.19% 33 677 220 +13.32% infos +
882 Maphar 1 286 695 828 +0.44% 91 815 855 -97.44% 343 723 289 +0.60% 151 615 529 +3.23% infos +
883 Fairmont Royal Palm 155 089 040 +21.51% -56 455 -99.96% 0 0 -100.00% infos +
884 Delta hygiene 105 293 941 -28.48% -31 528 -100.25% 55 272 890 14 452 863 0.00%
885 Immolog 329 960 402 -45.51% 50 600 178 -101.33% 1 674 386 647 +0.71% 5 185 335 -9.32% infos +
886 Manafid AlHouboub 124 009 814 -9.64% -17 082 106 -101.57% 6 944 341 -48.60% 6 191 491 -1.13% infos +
887 Industube* 110 867 881 -7.66% -90 715 -101.61% 55 186 998 +35.79% 9 430 696 +1.16% infos +
888 Galvafil 119 139 511 +0.64% 3 311 650 -101.64% 50 854 114 +128.48% 3 263 875 -1.88% infos +
889 Kaufmann 109 568 806 -8.82% 3 184 266 -102.59% 92 227 231 +9.79% 14 082 334 +0.31% infos +
890 Noukatel 131 155 264 -31.04% 10 559 780 -103.11% 22 167 064 -7.47% 32 210 122 +14.88% infos +
891 Tanger Sakane 108 196 880 -58.15% -3 262 653 -104.42% 261 838 273 -11.78% 0 0.00% infos +
892 Ouargaz 241 354 339 +12.44% -129 287 -104.62% 1 378 903 -35.39% 7 556 237 +12.70% infos +
893 C.t.c.m. 172 866 053 -27.26% -646 922 -105.96% 27 853 576 +11.25% 4 443 152 +1.90% infos +
894 Tapro 241 072 448 -15.82% 4 298 493 -106.29% 6 338 700 +986.79% 4 350 741 -3.15% infos +
895 Settavex 458 585 218 +1.31% -1 627 239 -106.44% 234 361 932 +7.87% 57 322 147 +3.05% infos +
896 Cosarno 253 864 875 -11.51% -1 119 599 -107.41% 94 318 125 +109.92% 20 206 090 -8.05% infos +
897 S.n.r.t. 583 176 629 -5.66% -4 651 342 -107.78% 128 162 976 -7.13% 571 947 127 +6.41% infos +
898 Marocaine de projets touristiques (ste) 143 114 089 +5.47% -19 708 398 -108.28% 10 302 315 -6.45% 28 743 075 +26.16%
899 Colas rail maroc 311 788 983 -45.78% -5 961 053 -108.53% 5 935 320 -71.05% 52 141 870 -3.42% infos +
900 Grands moulins de Safi 211 352 764 +26.66% -170 542 -110.28% 20 465 138 +2.34% 7 791 781 +8.34% infos +

Remonter en haut(Informations sous toutes réserves ou omissions.)